Alle produktene leveres i de forskjellige modningsgradene "Mild", "Lagret" eller "vellagret"

 

 


 

Rakfisk-filet, skinnfri - superior

 
 

Forbrukerpakning: Én filet, 200-350g

 

Hel eske: 8 forbrukerpakninger, ca. 2 kg

 


 

Rakfisk-filet, skinnfri - vakuump.

 

 Forbrukerpakning: Én til to fileter, 200-350g totalt

 Hel eske:  Ca. 16 forbrukerpakninger, ca. 5 kg

 


 

Hel rakfisk, skinnfri - vakuump.

 

 Forbrukerpakning: Én rakfisk, 400-700g

 Hel eske:  Ca. 10 forbrukerpakninger, ca. 5 kg

 


 

Hel rakfisk - vakuump.

 

 Forbrukerpakning: Én rakfisk, 400-700g

Hel eske: Ca. 10 forbrukerpakninger, ca. 5 kg

 


 

Hel rakfisk i spann - 4 kg

 


 

Hel rakfisk i spann - 13 kg