Haadem Fisk

 

Historien om oss

Rakfiskprodusenten Haadem Fisk AS ligger idyllisk til ved Fasleelva, på vestsida av Leira i Valdres. Bedriften og området ved elva er en del av familiegården Haadem. Der har familien Haadem lagt ned rakfisk for salg i tre generasjoner og er i dag den største produsenten av rakfisk fra Valdres. Fasleelva har sin opprinnelse i Jotunheimen og fjellene rundt. Den har fra gammelt av vært kjent for et særs godt fiske og hadde stor betydning for matauk i eldre tid - der rakfisk var en viktig del av dette.

Det var bestefar til daglig leder Thor André, Tidemann Haadem som allerede i 1967 så muligheten i en større produksjon av rakfisk, og første året ble det lagt ned 150 kg for salg. Noen år etter overtok sønnen Henrik gården og rakfiskproduksjonen. Han utviklet den tradisjonelle nedleggingen av rakfisk til å bli en moderne bedrift, og kvantumet økte raskt fra år til år. Og nå over 50 år siden starten er sønnen til Henrik, Thor André i ferd med å overta driften. Slik har kunnskapen gått på tradisjons vis fra far til sønn i tre generasjoner. Vi setter derfor vår ære i å kunne levere prima rakfisk som er sikret gjennom særs strenge produksjonskrav og samtidig vedlikeholde våre forfedres tradisjoner.

Rakfisk fra Valdres er en beskyttet betegnelse gjennom Matmerk sine merkegodkjenninger: "Geografisk beskyttet produkt" og "Norsk spesialitet med unik smak".  Dette betyr at du kan være trygg på at denne fisken har levd hele sitt liv i friskt fjellvann i Valdres og blitt lagt ned til rakfisk på samme sted. Det stilles også krav til av man lager rene produkt på tradisjonell oppskrift uten tilsetningsstoffer.