Haadem Fisk

 

På Haadem gård i Valdres har rakfisk-produksjon hatt en stor betydning som næring i mange generasjoner. Allerede på 1800-tallet ble det lagt ned rakfisk for salg, selv da hadde rakfisken vel så mye å si som skog- og jordbruket på gården.

Haadem gård med sin unike beliggenhet ved den massive Faslefossen gjorde det naturlig å nyttiggjøre seg de rike fiskeressursene som fantes der. Enorme mengder frisk vann med opprinnelse i Jotunheimen og fjellene rundt ga svært gode vilkår for å lage rakfisk.

I 1967 ble et selskap etablert og grunnsteinen lagt for Haadem Fisk AS. Den dag i dag er det fortsatt familien Haadem som lager rakfisk ved Faslefossen, fortsatt like opptatt av kvalitet og gode smaksopplevelser.

Håper det smaker!